Lot 15 – Eduardo Sarabia

Anonymous Author / Autor Anónimo

Eduardo Sarabia
Gone Fishing

Inkjet print on cotton paper.
64.5 x 46 cm each. Ed. 1/10.